Velkommen til Nedre Kilemoen industriområde

Kilemoen er et industriområde i stadig utvikling. Vi er lokalisert lett tilgjengelig langs E16 utenfor Hønefoss sentrum. Her finner du produksjonsbedrifter, tjenesteytende bedrifter, bygg og anlegg, utleiebedrifter, verksteder og foredling av stedlige masser.


Om moen

Flyfoto over området 

Her er en oversikt over våre naboer på moen:

Firma / virksomhet: Besøksadresse: Kontakt info:  
       
Follummoveien    
Haiex Plastrør AS Follummoveien 86 32 12 84 55

Ringerike Septikservice AS Follummoveien 88 32 17 13 90

Menova AS avd. vaskeri Follummoveien 84 40 80 06 03

AB Stillasjeutleie  Follummoveien 82 22 35 03 06


Follummoveien 72    
Ringerikskjøkken (kommunalt storkjøkken) Follummoveien 74
32 11 18 16
Bil og hengerservice AS Follummoveien 69

Ringerike Liftutleie AS Follummoveien 64 32 11 19 00  
Bilskadesenteret Ringerike AS Follummoveien 64    


   
Nettbuss Drammen avd. Ringerike AS (Storbilvask) Follummoveien 56    
Sanne Betongsaging (HD Eiendom) Follummoveien 68    


   
Veidekke Entreprenør AS avd. Kilemoen Follummoveien 50  32 17 90 30  
Veidekke Industri AS avd. Kilemoen, asfaltverk Follummoveien 50  32 13 11 24  
Svelviksand AS avd. Hønefoss Follummoveien 38  32 10 97 40  
ASAK AS Hønefoss Follummoveien 30  32 17 17 40  
Tito AS Follummoveien 26  32 11 00 01  
Ringeriksgass Follummoveien 24  45 66 00 93  
Kunststøperiet Follummoveien 8    
       
Kilemokroken    
VN Link AS Kilemokroken 23  32 17 10 40  
Byggmesteren Hønefoss AS Kilemokroken 17  32 11 15 55  


Er opplysninger feil, eller man ikke har lyst til å være med på nabooversikten, vær vennlig å gi et tips til post@haiex.no