Produksjon, lager og fabrikkutsalg på Kilemoen industriområde.