Kummer og gategods

Inndelt i tre hovedområder:

Gategods  Plastkummer  Betongvarer 






Kumlokk & Rammer
med tilbehør
Standard 650
Gategutt (stoppekranboks)
 
Sandfang - se 300 og 400

Stake og spylegrenskummer

Rennekummer - se under dimensjon

315        (315/355 med tilbehør)
300        (300/340 med tilbehør)
400        (400/453 med tilbehør)
425        (425/475 med tilbehør)
 
Justeringsringer
Støtteringer
Betonglokk
Kumringer
Kumbunn
Slamsamler