PP - 90gr. Albue gjenger

Gjengene må tettes med PTFE tape (gjengetape) eller annet egnet tettemiddel for plastgjenger.

Vare nr.: A G1 l2 UB UC Vekt (kg):
PL-50507005 29 mm 1/2″ 17 mm 10 1000 0,022
PL-05057077 32 mm 3/4″ 18 mm 10 700 0,030
PL-05057100 41 mm 1″ 21 mm 10 400 0,045
PL-05057188 48 mm 1 1/4″ 25 mm 10 200 0,087
PL-05057155 54 mm 1 1/2″ 25 mm 5 150 0,116
PL-05057200 65 mm 2″ 30 mm 5 80 0,157

Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.