Montasje brønn

Det er å anbefale bruk av elektrosveis i kollektorsløyfer. Dette blir stadig mer benyttet, og gir en helhetlig sammensmeltet rørgate. Man kan benytte bend fremfor albuer, og få minimal motstand i anlegget.
Det benyttes også en del mekaniske rørkoblinger, kompresjonsdeler, til kollektor.
Til disse delene må det benyttes innvendig støttehylse. Plasten utvider seg og trekker seg sammen med temperaturvariasjon, og i en kollektor kan det bli både minusgrader og ganske høye temperaturer. Hvis det ikke benyttes støttehylse kan det bli utett mellom rør og pakning.

Se under kategori "Deler energi" for forskjellige koblingsalternativ.
HAIEX leverer alle varianter.

Vi anbefaler å beskytte brønntopp, eller dersom brønntopp ligger geografisk høyere enn varmepumpe / teknisk rom plassere en lufteventil i en inspeksjonskum.
Det er svært viktig at det ikke forekommer luftblærer i et kollektoranlegg. I anlegg med flere sløyfer / kurser vil dette vil føre til at energiopptaket blir ubalansert og at man kan få stans i sirkulasjon i enkelte sløyfer, mens de andre pines med for høyt energiuttak. Dette kan eskalere slik at det oppstår ising og permafrost rundt borehull eller kollektorsløyfer.