Manuelle Skraper

Skrapeverktøy for preparering til elektrosveis

Til skraping der man ikke kan benytte roterende verktøy

 Vare nr.:  Varebeskrivelse:  Enh.:  
 WIDOSSKRAPE  Manuelt skrapeverktøy, Widos  1 stk.