Tilbehør varmekabel for rør

Koblingsmateriell for montering av varmekabel.

Faste rør og el -installasjoner skal utføres av autoriserte montører.Produsentenes garantier bortfaller dersom dette ikke kan dokumenteres.HAIEX leverer i hovedsak installasjons -materiell via forhandlere (montører).Du er velkommen til å handle varer direkte dersom det er avtalt med rørlegger / elektriker.Nødvendig dokumentasjon på elektriske artikler finnes her, eller ved å kontakte oss.Merk: For gyldig garanti må det fremvises dokumentasjon og samsvarserklæring.

Pakkboks for innføring av oval kabel 6 x 8mm

Passer i innvendig 3/4" og 1" rørgjenge.

Komplette innføringssett for varmekabel med PP - rørkoblinger

Kobling mot eksisterende rør, Ø 25, 32, 40 el. 50mm.
Rett innføring av kabel.
Rør kan føres videre i samme retning, eller i vinkling.
Det er også mulighet for å sette inn en stengeventil før kabel dersom dette monteres i tilførselside.
Settet består av flere produkter, Tippunion, gjenget T-rør, pakkboks og Tippunion eller Albue med utvendig gjenge.
Disse er ment som et eksempel.
Tilkobling kan tilpasses eksisterende anlegg, for eksempel montering mot et eksisterende gjengeparti eller en kuleventil.

Ta kontakt ved spørsmål.


Komplette innføringssett for varmekabel med messing rørkoblinger

Kobling mot eksisterende rør, Ø 25, 32, 40 el. 50mm.
Rett innføring av kabel.
Rør kan føres videre i samme retning, eller i vinkling.
Det er også mulighet for å sette inn en stengeventil før kabel dersom dette monteres i tilførselside.
Settet består av flere produkter, Tippunion, gjenget T-rør, pakkboks og Tippunion eller Albue med utvendig gjenge.
Disse er ment som et eksempel.
Tilkobling kan tilpasses eksisterende anlegg, for eksempel montering mot et eksisterende gjengeparti eller en kuleventil.

Ta kontakt ved spørsmål.


Pluggbar jordfeilbryter

For enkel montering i manuelt koblet anlegg.

Det skal være jordfeilbryter foran varmekabel.
Monteres kabel ved eksisterende anlegg som ikke har jordfeilbryter i det elektriske anlegget
kan dette være praktisk.
For kabel som driftsettes manuelt ved behov.
Manuell tilkobling ved å sette inn støpsel i stikkontakt.