SBG Plug-in - ferdige lengder med støpsel

Ferdig endeavsluttet selvbegrensende varmekabel for utvendig og innvendig (maks 60m)
montasje i drikkevannsrør. Har ferdig montert 1,5m kaldleder, gummikabel med støpsel.

For utvendig og innvendig montering i vannrør.
Klikk her for å komme til monteringstilbehør.

SBG Selvbeg. varmek. for innv./utv.mont. i PE-rør 

Vare nr.: El.nr.: Lengde:  Effekt:
TF1011302     2 meter    20W
TF1011304     4 meter    40W
TF1011306     6 meter    60W
TF1011308          8 meter    80W
TF1011310      10 meter  100W
TF1011313      13 meter  130W
TF1011320   20 meter  200W
TF1011325   25 meter  250W
       
       
       

Varmekabel skal ha foranmontert jordfeilbryter / vern på strømkurs. Pluggbare kabler er ment for tidsbegrenset (midlertidig) bruk.
En selvbegrensende kabel vil alltid ha forbruk av strøm, selv om det ikke er behov for at den står på. Selv om den regulerer effektforbruket så vil den aldri gå i null.
For energiøkonomisk drift og lang levetid på varmeelement skal varmesystemer/varmekabel ha termostatstyring som stenger tilførsel av strøm og unødig forbruk.
Elektriske installasjoner og faste koblinger skal utføres og dokumenteres av autorisert installatør. Dokumentasjon av installasjonsmåling og samsvarserklæring overleveres anleggets eier.