Flensebend 30gr.

Flensebend 
Materiale: GGG-400, EN GJS-400-18, EN 1563

Vare nr.: Dimensjon: A: Vekt:  
IN2153448 DN 080 130 10,0  
IN2153449 DN 100 140 11,6  
IN2153451 DN 125 150 18,5  
IN2153452 DN 150 160 18,5  
IN2153453 DN 200 180 27,0  
IN2153454 DN 250 210 54,5  
IN2153455 DN 300 255 61,0  
         
         

Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.