Flensebend 22gr.

Flensebend 
Materiale: GGG-400, EN GJS-400-18, EN 1563

Vare nr.: Dimensjon: A: Vekt:  
IN2153441 DN 080 130 9,2  
IN2153442 DN 100 140 11,5  
IN2153443 DN 125 105 16,0  
IN2153444 DN 150 160 18,6  
IN2153445 DN 200 180 27,0  
IN2153446 DN 250 210 54,5  
IN2153447 DN 300 255 77,5  
         
         

Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.