Samlestokker i betongkum

Svært oversiktlige kumløsninger med god tilgang for innjustering, inspeksjon og service. Disse er dyrere enn runde kummer i plast, men gir en helt annerledes oversikt og tilgjengelighet. Leveres med ønsket antall kurser og evt. tilleggsfunksjoner / blinde kurser for kapasitetsøkning ved behov. Kummer bygges på bestilling hos HAIEX med kundens ønsker om bestykning og utforming innenfor det kummen rommer.

Ta kontakt for nærmere opplysninger om samlekummer i betong.