GEO Large - Samlekummer

HAIEX Energisystem
GEO-LARGE Samlekummer

Kummer med svært god oversikt
Nedstigbare kummer

Fotavtrykk:   L:1460 x B:1060mm
Høyde: 1200mm + ramme
Utgående flow: Ø 40mm Kuleventil PVC med PE-stuss for el-sveis
Inngående flow: Ø 40mm PE-stuss for el-sveis og balansering / strupeventil
Balansering:  Flowmeter i kunststoff, flere valgmuligheter
Lufte/påfylling:  Kuleventiler med 1" gjenge tilkobling

Kan leveres med hovedstokk dimensjonering etter ønske
Leveres med ulike teleskopiske lokk og tilbehør etter tenkt installasjon og behov.
Alle kummer leveres med hovedstengeventiler dersom ikke annet er spesielt ønsket.
Det er også lufte- og påfyllingsventiler, og evt. separat automatisk lufteventil.
Kursene reguleres / strupes og flow kan avleses på flowmetere i kunststoff.

Vare nr.:                       Varebeskrivelse: Hovedtilkobl.: Kurser: Hovedvent.:  Tilk.sider:     
GEO-LARGE-STDG02  2 kurser x 40/63 Mefco vent. Ø63mm Ø40mm Kule 1 side    
GEO-LARGE-STDG03  3 kurser x 40/63 Mefco vent. Ø63mm Ø40mm Kule 1 side    
GEO-LARGE-STDG04  4 kurser x 40/63 Mefco vent. Ø63mm Ø40mm Kule 1 side    
GEO-LARGE-STDG05  5 kurser x 40/75 Mefco vent. Ø75mm Ø40mm Kule 1 side    
GEO-LARGE-STDG06  6 kurser x 40/75 Mefco vent. Ø75mm Ø40mm Kule 1 side    
GEO-LARGE-STDG07  7 kurser x 40/75 Mefco vent. Ø75mm Ø40mm        
GEO-LARGE-STDG08  8 kurser x 40/90 Mefco vent. Ø90mm Ø40mm Kule      
GEO-LARGE-STDG09  9 kurser x 40/90 Mefco vent. Ø90mm Ø40mm Butterfly      
GEO-LARGE-STDG10 10kurser x 40/90 Mefco vent. Ø90mm Ø40mm Butterfly      
GEO-LARGE-STDG11 11kurser x 40/110 Mefco vent. Ø110mm Ø40mm Butterfly      
GEO-LARGE-STDG12 12kurser x 40/110 Mefco vent. Ø110mm Ø40mm Butterfly      
GEO-LARGE-STDG13 13kurser x 40/110 Mefco vent. Ø110mm Ø40mm Butterfly      
GEO-LARGE-STDG14 14kurser x 40/110 Mefco vent. Ø110mm Ø40mm Butterfly      
GEO-LARGE-STDG15 15kurser x 40/125 Mefco vent. Ø125mm Ø40mm Butterfly      
GEO-LARGE-STDG16 16kurser x 40/125 Mefco vent. Ø125mm Ø40mm Butterfly      
GEO-LARGE-STDG17 17kurser x 40/125 Mefco vent. Ø125mm Ø40mm Butterfly      
GEO-LARGE-STDG18 18kurser x 40/125 Mefco vent. Ø125mm Ø40mm Butterfly      
GEO-LARGE-STDG19 19kurser x 40/125 Mefco vent. Ø125mm Ø40mm Butterfly      
GEO-LARGE-STDG20 20kurser x 40/125 Mefco vent. Ø125mm Ø40mm Butterfly      
GEO-LARGE-TOM Tom plastkum   - - -      

Kummene er i utgangspunktet bestykket med kurser beregnet for jevnt fordelte brønner.
Gjennomstrømning på rundt 75% av full åpning. Ved store avstandsforskjeller i transport kan det være behov for høyere sirkulasjonshastighet og større reguleringsområde.
Ved endring av hoveddimensjoner og annen type bestykning vil retninger og maksimalt antall kurser kunne endre seg avhengig av fysisk plass.