"Villakum" 2 - 3 kurser samlet på utsiden av hus

Ideell for rehab og / eller situasjoner der man har behov for å plassere samling av brønner på utsiden av hus eller hytte.Typisk bruksområde:
Under boring av energibrønn kan det oppstå utfordringer som at man ikke oppnår tilstrekkelig aktiv dybde på hullet, og må bore to hull.
Ringmur og gulv kan være forberedt for ett sett TUR og RETUR via trekkerør eller innstøpte preisolerte varmepumperør.
Kollektorene kan samles i "Villakummen" på utsiden og føres inn via eksisterende opplegg.

Et annet tilfelle er at anlegg utvides ved utbygging / påbygg eller lignende, og det gjøres tilpassninger med varmepumpe størrelse og videre behov for et ekstra borehull.

Kummen kan også benyttes for jordkollektor eller til sjøkollektor.

Leveres med A15, (maks 1,5 tonn) plastlokk, eller med flytende ramme og lokk i støpejern.

Innmat og bestykning:
Kummen inneholder justeringsventiler type FlowGuard for å balansere gjennomstrømningen i kursene og påse jevn fordeling.
Dette er viktig for å ikke overbelaste en kurs / ett hull.
Det sitter integrert flowmeter / gjennomstrømningsmeter på hver kurs, RETUR fra brønn / kollektorkurs.
På TUR ut til brønn / kollektor sitter det stengeventiler for individuell gjennompumping, testing og lufting av hver kurs. (Serviceventil)
Lufte- / påfyllings- ventiler i toppen av samlestokk for fylling og utlufting av anlegget. Her kan det også monteres automatisk luftepotte.

Leveres med mulighet for å koble til pumpetralle for fylling, tetthetsprøving og innblanding av energioverføringsvæske.