GEO Medium - Samlekummer

HAIEX Energisystem
GEO-Medium Samlekummer

Kummer med svært god oversikt
Kan leveres med hovedstokk dimensjonering etter ønske
Leveres med ulike teleskopiske lokk og tilbehør etter tenkt installasjon og behov.
Alle kummer leveres med hovedstengeventiler dersom ikke annet er spesielt ønsket.
Det er også lufte- og påfyllingsventiler, og evt. separat automatisk lufteventil.
Kursene reguleres / strupes og flow kan avleses på flowmetere i kunststoff.

Vare nr.:                  Varebeskrivelse: Tilkobl.:   Hoved-vent.: Sider:  
GEO-MEDIUM-STDG02  2kurser x 40/63 Mefco vent. Ø63mm Ø40mm Kule 1 side  -
GEO-MEDIUM-STDG03  3kurser x 40/63 Mefco vent. Ø63mm Ø40mm Kule 1 side  -
GEO-MEDIUM-STDG04  4kurser x 40/63 Mefco vent. Ø63mm Ø40mm Kule 1 side  -
GEO-MEDIUM-STDG05  5kurser x 40/75 Mefco vent. Ø75mm Ø40mm Kule -  -
GEO-MEDIUM-STDG06  6kurser x 40/75 Mefco vent. Ø75mm Ø40mm Kule -  -
GEO-MEDIUM-STDG07  7kurser x 40/75 Mefco vent. Ø75mm Ø40mm Kule -  -
GEO-MEDIUM-STDG08  8kurser x 40/90 Mefco vent. Ø 90mm Ø40mm Kule -  -
GEO-MEDIUM-STDG09  9kurser x 40/90 Mefco vent. Ø 90mm Ø40mm Kule -  -
GEO-MEDIUM-STDG10 10kurser x 40/90 Mefco vent. Ø 90mm Ø40mm - -  -
-  -      
G Hovedvent. DN50 - Tilgj. på 2-7 kurser          

Kummene er i utgangspunktet bestykket med kurser beregnet for jevnt fordelte brønner.
Gjennomstrømning på rundt 75% av full åpning. Ved store avstandsforskjeller i transport kan det være behov for høyere sirkulasjonshastighet og større reguleringsområde.<7br> Ved endring av hoveddimensjoner og annen type bestykning vil retninger og maksimalt antall kurser kunne endre seg avhengig av fysisk plass.