Reduksjonsflens konsentrisk

PN10 / PN16 etter DIN EN 545.

Varenr.: Dim. DN1: Dim. DN2: PN:  L: Vekt:
IN2153472 DN065 DN050 10 200 8,0
IN2153473 DN080 DN080 10 200 7,3
IN2153474 DN080 DN065 10 200 8,7
IN2153475 DN100 DN050 10 200 9,5
IN2153476 DN100 DN065 10 200 11,2
IN2153477 DN100 DN080 10  200 9,3
IN2153479 DN125 DN080 10 200 19,0
IN2153481 DN125 DN100 10 200 11,4
IN2153482 DN150 DN080 10 200 12,2
IN2153483 DN150 DN100 10 200 12,8
IN2153484 DN150 DN125 10 200 14,1
IN2153485 DN200 DN080 10 200 18,1
IN2153486 DN200 DN100 10 300 20,5 
IN2153487 DN200 DN125 10 300 18,9
IN2153488 DN200 DN150 10 300 22,0
IN2153489 DN250 DN100 10 300 22,0
IN2153491 DN250 DN125 10 300 23,0

Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.