Reduksjonsflens med pinneskruer

Ductilt støpejern etter DIN EN 545.
Epoxy coating etter RALGZ 662, minimum thickness 250 μm.
Pinnebolter er varmgalvaniserte. Leveres med skive, mutter og beskyttelseshetter.

Type A            Har pinnebolter på begge sider
Type B            Har kun pinnebolter i minste dimensjon tilkoblingsside.

Varenr.: Type:  DN1 DN2  Lengde:   B C D E Vekt:
IN2153607 A 050 080 25,0    B1 C1 D1 E1 4,0
IN2153608 A 050 100 27,0   B2 C2 D2 E2 5,0
IN2153609 B 050 150 30,0   B3 C3 D3 E3 7,0
IN2153611 A 065 080 25,0   B4 C4 D4 E4 8,0
IN2153612 A 065 100 27,0   B5 C5 D5 E5 9,0
IN2153613 B 065 150 30,0   B6 C6 D6 E6 10,8
IN2153614 A 080 100 27,0   B7 C7 D7 E7 8,4
IN2153615 A 080 125 30,0   B8 C8 D8 E8 8,0
IN2153616 B 080 150 30,0   B9 C9 D9 E9 10,7
IN2153617 A 100 125 30,0   B10 C10 D10 E10 7,6
IN2153618 A 100 200 30,0   B11 C11 D11 E11 11,2
IN2153619 B 100 250 30,0   B12 C12 D12 E12 14,9
IN2153621 A 125 150 30,0   B12 C12 D12 E12 11,2
IN2153622 B 125 200 30,0   B12 C12 D12 E12 13,7
IN2153623 B 125 250 31,0   B12 C12 D12 E12 40,0
IN2153624 A 150 200 29,0   B12 C12 D12 E12  
IN2153625 A 150 250     B12 C12 D12 E12  
IN2153626 B 150 300     B12 C12 D12 E12  
IN2153627 A 200 250     B12 C12 D12 E12  
IN2153628 B 200 300     B12 C12 D12 E12  

Alle tabelldata er hentet fra produsentens dokumentasjon. Endringer i tekniske data eller forandringer kan skje uten varsel. Produkt med tilsvarende funksjon og spesifikasjoner kan leveres med mindre det foreligger spesielle ønsker/krav. Forbehold om tegnfeil i tabeller, disse må kun benyttes som rettledende referanse. Ta kontakt ved behov for bekreftelse fra produsent.